Mgr. Šárka Moulet

Koučink & Neurolingvistické Programování

Françoise G.

"Obecně je mé sebevědomí poměrně stabilní, ale když se pouštím do nových projektů, cítím určitou úzkost, která mě ochromuje,
která mě paralyzuje a nutí mě obrátit se zpět, pak toho lituji. Nedávno jsem se přihlásila na školení, na které jsem se necítila. Byla jsem jen krůček od toho vzdát mojí účast v tomto novém dobrodružství, ale po několika koučovacích sezeních se Šárkou jsem si uvědomila překážky, které jsem si kladla. Šárka mi je pomohla jednu po druhé "odinstalovat". S velkým klidem jsem se pak pustila do mého nového projektu a se zdarem ho dokončila, Mám vynikající pocit úspěchu. Tato skvělá zkušenost ve mně zanechá stopu a určitě mi pomůže k tomu, abych pokračovala na cestě mého osobního rozvoje.

Velký dík patří mému kouči.